Werkwijze – Apotheek de Gorzen – Schiedam

Apotheek de Gorzen

Bij Apotheek de Gorzen bieden wij u graag persoonlijke aandacht om u optimaal te ondersteunen bij het gebruik van geneesmiddelen. Stel uw vraag aan een van onze assistentes of maak een afspraak met de apotheker. Op onze website kunt u eenvoudig 24 uur per dag een herhaalrecept aanvragen. Daarnaast vindt u een uitgebreid aanbod aan informatie over geneesmiddelen, gezondheid en zelfzorg.

Groenelaan 111
3114CE Schiedam

Tel: 010-246 88 88
E-mail: info@apotheekdegorzen.nl

Werkwijze

Uw medicijnen in een andere verpakking

Het kan zijn dat u geneesmiddelen krijgt, die er anders uitzien dan u gewend bent. Dit is wel hetzelfde medicijn, maar het is goedkoper. Door deze zogenaamde generieke medicijnen uit te geven, helpt onze apotheek met het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. In plaats van een relatief duur merkpreparaat krijgt u van ons een goedkoper alternatief. Dit middel moet aan dezelfde eisen voldoen als het oorspronkelijke merkproduct en is dus net zo werkzaam en veilig. Krijgt u andere medicijnen dan u gewend bent en heeft u daar vragen over? Stel deze dan gerust aan één van onze medewerkers.

Medicijnen voor de eerste keer

Als u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, mogen wij u slechts een voorraad voor 15 dagen meegeven. Dit is een bezuinigingsmaatregel van de overheid om te voorkomen dat er onnodig medicijnen in de afvalcontainer terechtkomen. Bijvoorbeeld als het geneesmiddel bij u niet goed werkt of vervelende bijwerkingen geeft. Als de arts voor een langere periode geneesmiddelen voorschrijft, dan krijgt u voor de resterende hoeveelheid een herhaalrecept van ons mee.

Eigen bereidingen

In de Nederlandse apotheken worden jaarlijks 6,5 miljoen eigen bereidingen gemaakt. Dit is slechts 1,2% van alle afgeleverde recepten. Tot de meest voorkomende bereidingen behoren zetpillen, crèmes en zalven. Daarnaast worden ook bijvoorbeeld morfinecassettes gemaakt.

Medicatiebewaking

Als we een recept ontvangen, dan geven we het geneesmiddel niet zomaar mee. Eerst controleren we of u het geneesmiddel zonder problemen kunt gebruiken. Daarna zullen we bijna altijd toelichten hoe u het geneesmiddel moet gebruiken. Dit kan soms even duren, maar u bent er wel zeker van dat u het medicijn veilig kunt gebruiken. Controle van recepten is noodzakelijk, omdat het wel eens voorkomt dat de arts een medicijn voorschrijft, dat niet samengaat met medicijnen die u al gebruikt. Sommige geneesmiddelen versterken of verzwakken bijvoorbeeld elkaars werking. Op zo’n moment nemen we contact op met uw huisarts om te overleggen. We kijken niet alleen naar uw geneesmiddelgebruik, maar houden ook rekening met allergieën, eventuele zwangerschap of kinderwens. Geef dit daarom door aan uw apotheek. Wij adviseren u ook vrij verkrijgbare geneesmiddelen in de apotheek te laten registreren als u chronisch medicijnen gebruikt of zwanger bent. Want ook deze geneesmiddelen kunt u niet altijd gebruiken.

Zelfzorgmiddelen

Ook bij zelfzorggeneesmiddelen is het van belang dat u het juiste middel gebruikt. Net als bij receptgeneesmiddelen spelen factoren, zoals leeftijd, bij kinderen ook het gewicht en de duur van de klacht een rol. De apotheekmedewerker zal u dan ook altijd eerst een paar vragen stellen om een goed advies te kunnen geven. In goed overleg kiezen we het meest geschikte product. Maar u moet niet vreemd opkijken als we een keertje nee verkopen. Het kan best zijn dat uw klacht niet behandeld kan worden met een zelfzorgproduct. Wij verwijzen u dan naar uw dokter.
Wilt u uw geneesmiddelgebruik nog veiliger maken, dan kunnen wij de zelfzorgmiddelen ook in de apotheekcomputer vastleggen. Op die manier vindt er ook medicatiebewaking plaats.

Overgevoeligheid/allergie

Als u ergens allergisch voor bent, is het verstandig dat bij de apotheek te melden. Wij voeren dat dan in onze computer in, zodat wij u kunnen waarschuwen als uw allergie problemen oplevert in combinatie met de geneesmiddelen die u gaat gebruiken. Ook als u zwanger bent of borstvoeding geeft, kan het nuttig zijn ons dat te melden. Sommige geneesmiddelen mogen dan niet (samen) gebruikt worden. We geven u graag advies.

Afhalen van geneesmiddelen

In de apotheek hebben we veel producten op voorraad. Dus als u met een recept bij ons komt, zullen wij u vaak direct kunnen helpen. Mochten wij iets voor u moeten bestellen, dan kunt u het geneesmiddel vaak de volgende dag ophalen. Het is verstandig om geneesmiddelen of incontinentiematerialen waar u niet buiten kunt niet op het laatste moment aan te vragen. Bij homeopathische middelen moet u rekening houden met een langere levertijd.

Vaak wordt ons de vraag gesteld of iemand anders uw geneesmiddelen mag komen halen. Dat is geen enkel probleem. Wanneer uw verzekeringsgegevens in onze computer aanwezig zijn, of als de geneesmiddelen worden betaald, is het voldoende als uw naam, adres en geboortedatum worden vermeld bij het ophalen. Dat is ook het enige dat u zelf hoeft te vermelden als u uw eigen recept ophaalt.

Betalen in de apotheek/Rechtstreekse declaratie

De overheid wil graag bezuinigen op kosten van medicijnen. Ze hebben daarvoor een aantal maatregelen ingevoerd. Een van die maatregelen is dat per categorie geneesmiddelen een gemiddelde prijs is vastgesteld. Dat is de maximale prijs die de ziektekostenverzekeraars mogen vergoeden. Voor medicijnen die duurder zijn dan die vastgestelde prijs moet worden bijbetaald. Heel vervelend, maar wij kunnen daar helaas niets aan veranderen. Wel kunnen wij in overleg met uw huisarts in sommige gevallen zoeken naar een goedkoper alternatief dat wel volledig wordt vergoed.

U kunt geneesmiddelen natuurlijk contant of via pin betalen. Het meest praktische voor beide partijen is om de verrekening van de kosten rechtstreeks via uw verzekeringsmaatschappij te laten lopen.

Sinds een aantal jaren verrekent de apotheek voor de meeste ziekenfondsverzekerden de genees- en verbandmiddelen rechtstreeks met het betreffende ziekenfonds. Deze handige verrekening is nu ook mogelijk voor bijna alle particulier verzekerden. Uw geneesmiddel wordt dus rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeringsmaatschappij en voorschieten behoort tot de verleden tijd. Geef hiervoor uw verzekeringsgegevens door aan de apotheek.

Gaat u naar een andere verzekeraar, krijgt u een nieuw polisnummer of gaat u van ziekenfonds naar particulier of andersom? Wanneer uw verzekeringsgegevens wijzigen, is dat voor de apotheek ook belangrijk om te weten. Wij kunnen dan de aan u verstrekte medicijnen op de juiste wijze declareren.

Wij stellen het ook zeer op prijs dat, u ons bij een verhuizing ook een adreswijziging stuurt. Als u naar een andere plaats verhuist, kunnen wij een medicatieoverzicht uitdraaien van het afgelopen jaar. Dit kunt u dan bij uw nieuwe apotheek en huisarts afgeven ter informatie.

Oude geneesmiddelen

Misschien heeft u geneesmiddelen thuis die u niet meer gebruikt of over de datum zijn. Gooi deze dan niet weg in de afvalcontainer en spoel ze ook niet door het toilet. Geneesmiddelen worden namelijk gezien als chemisch afval en moeten zorgvuldig worden vernietigd. Daarom kunt u ze bij ons inleveren. Wij zorgen er dan voor dat ze volgens de wettelijk voorgeschreven regels worden vernietigd.

Voor gebruikte naalden kunt u bij ons gratis een speciale container halen, waarin u ze veilig opslaat. Mocht de container vol zijn, dan kunt u deze bij ons inleveren en een nieuwe vragen.

Overleg met artsen

Wist u dat de artsen en apothekers nauw samenwerken? Regelmatig komen de artsen en apothekers bijeen om de nieuwste inzichten in medicijnen te bespreken. Soms is er iets bijzonders met een recept. Een vreemde dosering bijvoorbeeld of een medicijn waarbij extra controle nodig is. Dan overleggen we zonodig met uw arts. Regelmatig hebben we met een groep huisartsen ‘farmaco-therapie-overleg’.

Privacy

Om uw medicijngebruik optimaal te kunnen bewaken en voor het declareren van geneesmiddelenkosten, staan in ons computersysteem persoonlijke gegevens van u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, verzekeringsgegevens en het medicijngebruik. Uiteraard houden we ons in de apotheek aan de wettelijke regels over het gebruik van persoonsgebonden gegevens. Al onze medewerkers hebben een beroepsgeheim. Als u bezwaar heeft tegen het opslaan van uw gegevens in ons computersysteem, kunt u dit aangeven aan de balie. Realiseert u zich dan wel, dat we de controle van medicijnen niet meer volledig kunnen uitvoeren. Mocht u nog vragen hebben over de geheimhouding en/of het vastleggen van uw gegevens, laat ons dat dan weten. Wij staan u graag te woord; naar wens in de aparte spreekruimte.

Zijn uw gegevens (bijvoorbeeld uw adres of verzekeringsgegevens) gewijzigd? Vergeet dan niet om dit ook aan ons door te geven.

Klachten

Natuurlijk horen we graag van u dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Maar als dat onverhoopt niet het geval is, horen wij dat óók graag. Immers, alleen als wij weten waarover u ontevreden bent, kunnen wij daar iets aan doen. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u klachten, ongenoegens en suggesties ter verbetering aan ons doorgeeft. Misschien zien wij bepaalde details over het hoofd, die juist voor u zo belangrijk zijn.

Blijf er daarom niet mee rondlopen, maar laat het ons weten. Dat kan telefonisch, schriftelijk of in een persoonlijk gesprek.